Ukázky – Vývoj SW

Některé ukázky mé práce jsou také k vidění na GitHub:

  • Aplikace pro off-line analýzu řídícího systému Ovation (OvSys Tool)

Aplikace pro off-line analýzu řídícího systému (OvSys Tool) je aplikaci pro systém Windows, která umožňuje různé akce na importované záloze řídícího systému Ovation (Emerson). Po vstupním importu je možné off-line prohlížet strukturu systému (DB), stránky s logikou a HMI stránky. Aplikace pak poskytuje různé nástroje pro analýzu naimportovaného systému, včetně pokročilého hledání.

Jedna z největších výhod této aplikace je možnost vytvářet celé nebo částečné importy pro realný (živý) systém. Ta funkcionalita tak umožňuje kopírovat opakované části systému nebo přenášet části struktury z jednoho systému na druhý.

SW byl vytvořen pod .NET Framework s využitím jakzyka C# a jsou stále vyvíjeny nové verze.

  • Aplikace pro klonování logiky řídícího systému Ovation (Sheet Generator)

Aplikace pro klonování logiky řídícího systému Ovation (Sheet Generator) je SW, který umožnuje generovat stránky s logikou/řízením, které pak můžou být naimportovány do ŘS Ovation (Emerson). Generování probíha s využitím předdefinovaných vzorů, které mají zadefinovány speciální symboly, které jsou pak nahrazeny reálnými údaje podle vytvořené tabulky symbolů.

Před samotnou generací stránek s logikou je provedena validace a pouze pro validní konfigurace jsou pak generovány stránky s řízením/logikou.

SW byl vytvořen pod .NET Framework s využitím jakzyka C#.

  • Aplikace pro konfigurování RLC karty ŘS Ovation (RLC Configurator)

Aplikace pro konfigurování RLC karty ŘS Ovation (RLC Configurator) je SW, který umožnuje generovat konfigurační soubor pro RLC kartu ŘS Ovation. Tato karta se stále používá pro jednoduché komunikace se sériovým protokolem Modbus RTU. Tento konfigurační soubor využívá specifickou syntaxi pro konfiguraci konkretní komunikace a slouží pak jako interface pro samotný ŘS, který ho pak využívá pro čtení/zápis hodnot. SW je vytvářen tak, aby poskytoval nástroje pro automatické generování konfiguračního soubory bez znalosti syntaxe. Také by měl umožňovat validaci vytvářené konfigurace, stejně tak jako import/export konfigurace.

Zdrojové soubory aplikace jsou k dispozici na: https://github.com/PP-Sol/WRK-RLC_Config-CSharp

SW byl vytvořen pod .NET Framework s využitím jakzyka C# a je stále ve vývoji.

  • Send IP

Send IP je nástroj, který byl vyvinut pro získání aktuální IP adresy počítače a distribuci této adresy na konfigurované cíle. Nástroj může být užitečný v případě, že se IP adresa mění a potřebujeme znát její aktuální hodnotu například pro vzdálené připojení RDP.

IP adresa je pravidelných intervalech získávána pomocí několika nakonfigurovaných serverů, které poskytují tuto službu (získání akt. IP adresy) a může být pak distribuována pomocí různých kanalů – uložena na disk, zaslána na email nebo uložena na ftp server.

Zdrojové soubory aplikace jsou k dispozici na: https://github.com/PP-Sol/WRK-SendIP-CSharp

SW byl vytvořen pod .NET Framework s využitím jakzyka C#.

Send IP