Elektro a instrumentace

V oblasti elektro a instrumentace nabízím své znalosti a zkušenosti pro konzultace a realizace v oblastech uvedených níže.

Oblasti

 • Projektování elektroinstalace
  1. Základní konzultace
  2. Výpočty a určení prostředí
  3. Návrh a výpočty nové elektroinstalace
  4. Návrh a ověření jistících prvků
  5. Zkreslení stávajících elektroinstalací
  6. Konzultace a studie rozšíření stávajících elektroinstalací (FVE, UPS apod.)

 • Projektování rozvaděčů a rozvodných skříní
  1. Základní konzultace proveditelnosti
  2. Návrh nových rozvaděčů a rozvodných skříní pro RD nebo pro průmysl
  3. Výpočty a ověření návrhu
  4. Vytvoření dokumentace k existujícím rozvaděčům a rozvodných skříní
  5. Konzultace a studie úprav

 • Projektování elektroinstalace pro obytné vozy
  1. Základní konzultace
  2. Návrh elektroinstalace
  3. Návrh a ověření jistících prvků
  4. Vytvoření dokumentace stávajícího stavu
  5. Konzultace a studie úprav existující elektroinstalace

 • Projektování UPS
  1. Základní konzultace
  2. Výpočty a ověření návrhu
  3. Kompletní návrh
  4. Studie rozšíření stávající elektroinstalace o UPS
  5. Konzultace a studie úprav existující UPS
  6. Vytvoření dokumentace k existující UPS

 • Projektování FVE
  1. Základní konzultace
  2. Výpočty a ověření návrhu
  3. Kompletní návrh
  4. Studie rozšíření stávající elektroinstalace o FVE
  5. Konzultace a studie úprav existující FVE
  6. Vytvoření dokumentace k existující FVE
  7. Dokumentace k žádosti o dotace

 • Projektování instrumentace v průmyslu
  1. Základní konzultace
  2. Návrh připojení měření k DCS nebo PLC
  3. Typová zapojení

Software

 • ProfiCAD
 • xSpider
 • E-Config
 • Prozik
 • Sichr