Ukázky – Elektro

  • Revize elektrických zařízení a LPS (hromosvody)
  • Protokoly o určení vnějších vlivů

Součástí dokumentace pro realizaci nejen elektroinstalací by mělo být určení vnějších vlivů, které budou na elektrické zařízení a stavbu jako celek působit. Toto bývá buď součástí technické zprávy nebo jako samostatný dokument, který se jmenuje Protokol o určení vnějších vlivů. V mé praxi se setkávám, že toto určení vůbec neexistuje nebo je provedeno špatně. Podle platné legislativy pro vyhrazené elektrické zařízení (zákon 250/2021 a NV 190/2022) je nutné tento protokol předložit při výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení – do VEZ spadá i například elektroinstalace staveb. Zabývám se tvorbou těchto protokolů a nabízím i možnost být součástí komise pro posouzení vnějších vlivů.

  • Návrhy/dokumentování nových/existujících rozváděčů

Nezbytnou součástí návrhu elektrických systému je návrh a ověření rozváděčů. Zabývám se návrhem, výpočty a oveření nových rozváděčů, ale také dokumentováním již existujících rozváděčů

  • Jednopólové schémata existujících nebo nových el.instalací/zařízení

V průběhu návrhu či mapování el. instalace nebo zařízení je potřeba správně nakreslit jednopólové schéma daného systému.

  • Výpočty pro existující nebo nové el.instalace/zařízení

V průběhu návrhu či mapování el. instalace nebo zařízení je potřeba provést ověřovací výpočty pro ověření, zda je systém dobře navržen. Dobře navržen znamená, že nebude docházet k přetížením, všechny jističe a kabely jsou správně nadimenzované a nedochází k překročení limitů (např. úbytku napětí apod.).