Projekty – Elektro

  • 03/2022 – dosud | Studie rozšíření elektroinstalace o FVE (ČR) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný projektant jsem zpracoval studii rozšíření stávající elektroinstalace RD o fotovoltaický systém zdroje energie.

  • 03/2022 – dosud | Studie rozšíření elektroinstalace o DG a UPS (ČR) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný projektant jsem zpracoval studii rozšíření stávající elektroinstalace RD o náhradní zdroj napájení (diesel agregát) v kombinaci s UPS pro kritické části elektroinstalace.

  • 01/2022 – dosud | Generátor H2 (ČR) | Valcon Int

U firmy Valcon Int (http://www.valcon-int.com) se aktuálně zabývám návrhem elektrolytického generátoru vodíku. Mým úkolem je projektování elektrické části a programování řídícího PLC. Ve spolupráci s ČEZ ESCO.

  • 01/2022 – 05/2022 | Dokumentace ke stávající elektroinstalaci RD (ČR) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný projektant jsem zpracoval projekt dokumentace ke stávající elektroinstalaci RD. Jednalo se zmapování elektroinstalace, rozvaděčů a technologie tlakové kanalizace. Výstupem bylo kompletní jednopólové zapojení. Situační schémata se zapojením jednotlivých rozvaděčů. Také byly provedeny výpočty rozložení zátěže, zkratových poměrů, úbytků napětí a posouzení selektivity. Tyto podklady budou pak sloužit pro studie rozšíření elektroinstalace.

  • 01/2022 – 03/2022 | Elektroinstalace obytného vozu (ČR) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný projektant jsem zpracoval projekt elektroinstalace pro obytný vůz. Jednalo se doplnění externího napájení 230V, propojení s trakční baterií se FVE a návrh systému pro přepínání zdrojů. Také došlo k doplnění zdroje 12V a rozšíření osvětlení a zásuvkových obvodů.