Automatizace

V oblasti automatizace a řídící techniky nabízím své znalosti a zkušenosti pro konzultace a realizace v oblastech uvedených níže.

Oblasti

 • Dimenzování ŘS
  1. Určení počtu vstupně/výstupních signálů
  2. Určení počtu vstupně/výstupních modulů
  3. Určení počtu PLC/řídících počítačů

 • Typové zapojení
  1. Určení druhů zařízení
  2. Návrh vstupně-výstupního zapojení zařízení
  3. Návrh typového zapojení logiky v ŘS pro jednotlivá zařízení
  4. Návrh uživatelského rozhraní (HMI)

 • Logika řízení
  1. Návrh individuální logiky zařízení (interlocks)
  2. Návrh sekvenčního řízení
  3. Návrh záskokových automatů
  4. Návrh funkčních skupin a vyššího řízení

 • Bezpečnostní systémy
  1. Návrh bezpečnostní logiky a bezpečnostních řetězců (trip chain)
  2. Návrh realizace bezpečnostní logiky
  3. Návrhy zapojení bezpečnostních relé
  4. Konzultace
  5. Úpravy stávajících systémů

 • Regulace
  1. Návrh jednoduchých regulátorů (např. PID)
  2. Návrh složitějších regulačních struktur (FF, kaskády atd.)
  3. Návrh modelů soustav, Smithův prediktor
  4. Optimalizace regulací

 • Průmyslové komunikace
  1. Návrh a stanovení vhodné komunikace – vytvoření seznamu signálů
  2. Návrh komunikací Modbus RS-485, Modbus TCP/IP
  3. Návrh komunikací IEC 61850
  4. Návrh komunikací Profibus DP, Profinet
  5. Návrh komunikací OPC

 • Modelování procesů
  1. Analýza procesu
  2. Tvorba simulační modelu
  3. Tvorba kompletního simulátoru v daném ŘS
  4. Implementace v SW Matlab/Simulink

 • Řízení a management
  1. Řízení vývojového týmu
  2. Management pomocí SW nástrojů (JIRA, Git, Microsoft Teams)

 • Školení
  1. Školení daného typu ŘS
  2. Školení pro individuální aplikace

Software

 • Emerson
  1. Řídící systém Ovation a jeho příslušenství
  2. Bezpečnostní systém SIS
 • Siemens
  1. STEP 7
  2. TIA Portal
  3. PCS 7
  4. TDC3000
 • Unitronics
  1. VisiLogic
 • Teco
  1. Mosaic
 • Allen-Bradley
  1. RSLogix 500
  2. Studio 5000 Logix Designer
 • Matlab
  1. Matlab
  2. Simulink
 • Management
  1. Microsoft Teams
  2. JIRA
  3. Dovico