Ukázky – Automatizace/ŘS/Instrumentace

  • Smithův prediktor (Ovation DCS)

Řídící makro (znovupoužitelná struktura) Smithova prediktoru bylo vytvořeno za účelem lepší kontroly nad strukturou a parametry Smithova prediktoru. Makro bylo vytvořeno v ŘS Ovation (Emerson) a umožňuje použítí Smithova prediktoru při rízení systémů s velikým dopravním zpožděním. Smithův prediktor je v makru modelován pomocí lineární přenosového modelu třetího řádu.

  • Blok ochran s první došlou (Ovation DCS)

Makro bloku ochran s první došlou byl vytvořeno, aby byla k dispozici funkcionalita ochrany, která může být aktivována z mnoha zdrojů. Pokud zapůsobí jeden z těchto zdrojů, ochrana je aktivována a tento zdroj je označen jako „první došlá“. Po odeznění důvodů aktivace ochrany je možné výstup vyresetovat. K řídícímu makru bylo také vytvořeno makro pro HMI rozhraní. Uživatel tak vidí stav ochrany, první došlou a může také aktivovat ochranu ručně. Následně pak po odeznění důvodu pro aktivaci ochrany může vyresetovat výstup bloku. Řídící i HMI makro bylo vytvořeno v ŘS Ovation (Emerson).