Revize elektrických zařízení a hromosvodů

Nabízím provedení revize elektrických zařízení a LPS (hromosvodů). Elektrické zařízení v rozsahu do 1000V AC (1500 V DC) v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Revize LPS v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Nabízené typy revizí:

 • Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 2000-6
 • Pravidelné revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 2000-6
 • Mimořádné revize

Oblasti pro revize:

Jsem spolupracující partner pro ČEZ Distribuce a jsem tedy schopen Vám zajistit revizní zprávu pro přípojení, změnu tarifu, změnu hlavního jističe apod. Díky přístupu do portálu ČEZ Distribuce Vám můžu pomoci s veškerou administrativou.

Kvalifikace:

 • Osvědčení pro provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení (1017/23/R-EZ-E2A)
 • Oprávnění pro provádění montáží, oprav, revizí a zk. elektrických zařízení (2590/23/EZ-M,O,R,Z-E2A)
 • Elekrotechnická kvalifikace dle NV194/2022 Sb – §7 vedoucí elektrotechnik
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) – profesní kvalifikace

Můžete mě nalézt:

Komunikaci při vypracování revize nabízím v následujících jazycích:

 • Český (Slovenský) jazyk
 • Angličtina
 • Španělština
 • Francouzština