Projects – Education

  • 01/2010 – now | Mathematics Individual Courses (CZ) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný lektor se věnuji individuálnímu vzdělávání v oboru Matematika. Individuální vzdělávání zahrnuje on-line kurzy a osobní kurzy na úrovní SŠ a VŠ.

  • 01/2010 – now | Physics Individual Courses (CZ) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný lektor se věnuji individuálnímu vzdělávání v oboru Fyzika. Individuální vzdělávání zahrnuje on-line kurzy a osobní kurzy na úrovní SŠ a VŠ.

  • 01/2010 – now | Electrotechnics Individual Courses (CZ) | Ing. Petr Procházka

Jako samostatný lektor se věnuji individuálnímu vzdělávání v oboru Elektrotechnika. Individuální vzdělávání zahrnuje on-line kurzy a osobní kurzy na úrovní SŠ a VŠ v celé řadě předmětů jako je Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrotechnické stroje a zařízení.